Четиво за 1 минути

Защо

„Защо не пишеш?“

Защото предпочитам да съм.

С теб!