Четиво за 1 минути

Утре?

Лари Лесиг вече е на българска земя.

Open-Culture.Net е почти готов.

Николай Баровски още е в гръцки затвор…

А утрешният ден вече започна! Закъсняваме ли?…