Четиво за 1 минути

Цял час повече

безсънието ражда стихове или призраци

но

ако ти започнеш да ставаш половин час по-рано, а той да си ляга половин час по-късно

ще имате цял час повече заедно