Четиво за 1 минута

Топлина

Топлина струи от меката ти кожа. Приятно е, а чувствам се изгубен. Не знам какво, кога да кажа на топлината, в която съм влюбен.

6 февруари 1994 Пловдив