Четиво за 9 минути

Същите са

Тази седмица беше много показателна. Още повече след като преди около 2-3 седмици Малина Петрова ми предостави да чета и разглеждам фотокопия и телеграми, които преди 10 ноември 1989 са били във фонда на Върховния съд, и които тя лично е преписвала (като старателно е запазила неграмотността и правописните грешки на оригиналите). Те са в контекста на филма за делото срещу Трайчо Костов.

Колкото повече четях, толкова повече се подтисках, защото – по-долу може всеки да се увери сам – нещата са тъжни и страшни. Една система, която не може да извади истински доказателства, вместо това манипулира общественото настроение, което само на база обвиненията (и без доказателства) иска смъртна присъда, за да може това обществено настроение да бъде превърнато в ключово оръжие на съда. Включително деца. Деца, които обещават да следят за врагове сред приятелчетата си. Деца, които доносничат… Не се чете добре, но изречението „Това научих от мама и татко, които общуват с тях“… казва всичко…

Звучи ли познато? Актуално някак…

И най-страшното е, че тази седмица чугунените глави около Станишев, Миков и Манолова говореха с опорни точки, които са по-долу в телеграмите от онова време… Едно към едно…

ЯМБОЛ 4.ХІІ.49

Днес събрани на махленско заседание І-ви блок ІІ тройка 22 район. Като изслушахме обвинителния акт на Главния прокурор за извършените престъпления от шпеонина? На Тито и предателя Трайчо Кoстов и кликата му, която сега е на подсадимата скамейка. Съвещанието биде дълбоко възмутено от делата на предателите, за което иска най-строго наказание да приложи съда.

/три подписа/


7.ХІІ.1949 Рeзолюция

До главния прокурор на народна република България

Днес 4.ХІІ 1949 год. свикахме махленско съвещание тройка от 2 блок при 22 район и след като прочетохме обвинителният акт срещу предатела и шпионина Трайчо Костов и неговите съмишленици решихме единодушно да бъде наказан чрез смърт.

агитатори:


7.ХІІ.49 Телеграма До Главния Прокурор На Н.Република България София

Днес 4.ХІІ.1949 г.Ямбол избирателите…….х.Илиева кв.22 блок 6 събрани на махленско съвещание след като прочетохме обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата банда изказваме нашето дълбоко презрение към предателите. Искаме най-строго и безмилостно наказание за народните врагове. Ние заявяваме да изпълняваме заветите на нашия обичан учител и вожд, др.Георги Димитров и ще укрепваме още повече дружбата С СССР наш освободител и покровител.

За събранието: М.Чаушева


Ямбол 23 О.Ф.район

Резолюция До Главния прокурор на НароднаРепублика България

Днес, 4.ХІІ.1949 год. жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол събрани на махленско събрание, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, настояваме за най-сурово наказание.

За събранието: Димитрова


4.ХІІ.49 Резолюция До Главния прокурор на НароднаРепублика България

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са грозяли българския народ, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

гр.Ямбол За събранието: Кабокова


4.ХІІ.49 Резолюция До Главния прокурор на Народна Република България

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание на предателите.

За събранието: Дечев

До Главния прокурор на Народна Република България

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

За събранието: Купнева


133 Резолюция До Главния прокурор на Народна Република България София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са подготвяли на българския народ, настояваме да бъдат наказани най-сурово.

За събранието: Атанасов


До Главния прокурор на Народна Република България

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са подготвяли на българския народ, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

Гр.Ямбол За събранието: Киров


До Главния прокурор на Народна Република България

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме сурово наказание на предателите.

За събранието: Дечев


До Главния прокурор на Народна Република България

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

За събранието: Имандиева


До Главния прокурор на Народна Република България

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са грозяли българския народ, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

гр.Ямбол За събранието: Иванова


До Главния Прокурор на Народна Република България

Избирателите от блок 6 при 22 О.Ф. район от гр.Ямбол събрани на махленско съвещание в домът на др.Стефанка Георгиева. След излушване на доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов се възмущавам от предателските му дала, искаме неговото най-тежка наказание.

СМЪРТ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ И ШПИОНИТЕ.

4.ХІІ.1949 год За махленските съвещания: Ст.Георгиева гр.Ямбол


8.ХІІ.49г.

До Главния Прокурор на Народната Република България

Днес 4-ти Декември 1949 год. гр.Ямбол съкварталците от 16 О.Ф. район …Бело море, на махленското съвещание по случай изборите на 18 Декември т.г. След изслушване на доклада по ………тането на нашия народ и възникналите дебати по него, вземахме следната резолюция.

1.Одобряване единодушно взетите мерки от Ц.К. на народната власт за подвеждането на Трайчо Костов и неговата банда под отговорност за изнесените обвинения.

2.Изказваме благодарноста към Ц.К. на Б.К.П., който разкри и не се подаде на Трайчо Костов, който искаше присъединяването на България към Югославия и от там към лагера на Империалистите.

3.Нашата воля е твърда и непоколебима да вървим смело с Великия Съвет.Съюз и вожда на прогресивното човечество др.Сталин.

4.Да засилим бдителноста към народните врагове като искаме сурово, но справедливо наказание за тях.

Напук на враговете ще се борим…………


13.ХІІ.49

Резолюция

Днес 5 дек.1949 г. гр.Ямбол ул.Цар Петър №2 събраните 9 души съседи в домът на Къню Ст.Генов, като изслушахме обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата група възмутени от подлите им предателски постъпки спрямо др.Георги Димитров и нашата родина както и против братския Съветски съюз, изказваме нашето презрение към тях и строгото им наказание. Смъртта, казаха присъствуващите, е леко за тях, но да чукат камъни до смърт, за да видят, как с черен труд се изкарва прехраната и как се предателства.

За събранието Ив.К.Генова


5.ХІІ.49

Резолюция

От общоселското събрание, състояло се на 30.ХІ.1949 год. в с Мечкул, околия Горно-Джумайска.

Ние, всички членове на Е.О.П.О. , на Б.К.П., на Д.С.Н.М. и безпартийни от с.Мечкул, събрани на съвместно общо събрание, на което се изнесе доклад на тема: “Процеса срещу предателя Трайчо Костов”, единодушно приемане следната резолюция;

Одобряваме обвинителния акт срещу юдата Трайчо Костов и неговата клика - шпионска банда, готова да прикачи родината ни към колесницата на империализма като превърне народа ни в безправен роб на юда Тито.

Порицаваме всички народни продажници и изменници на социалистическото дело и на могъщия Съветски съюз, от типа на Тито, Райк, Трайчо Костов и др.

Народните продажници като Трайчо Костов и сие искаме да бъдат най-строго наказани съобразно законите в републиката и изградени върху Димитровската конституция.

Единодушно заявяваме, че ще стегнем здраво бойните редове на нашите организации под ръководството на славната Б.К.П., ще засилим бдителността си спрямо народните врагове и ще се борим за изборната победа на 18.ХІІ.1949 год. При избирането на народни представители и окръжни народни съветници, с което ще нанесем още един съкрушителен удар над врага и реакцията и ще направим решителна крачка към изграждането на социализма в народната ни република.

Позор на народните предатели и изменници на марксизъма и на великия Съветски съюз от типа на Тито, Колишевски, Райк, Трайчо Костов и др.

Борчески привети на славния димитровски Ц.К. на мощната БКП - верна последователка на В.К.П./б/.

Вечна дружба с великия Съветски съюз - гарант за мира и щастието на трудящето се човечество.

Да живее учителя и вожда на прогресивното човечество - великия Сталин.

От събранието


Стара Загора, кв.”Георги Димитров”

2.ХІІ.49

Телеграма

До Главната прокуратура

Днес 8 декември 1949 год. група граждани събрани в домът на Джана М.Минева кв.”Георги Димитров” на конференция за да изслушат обвинителния акт срещу Трайчо Костов и кампания дълбоко се възмощават и искат най-строгото им наказание.

Ст.Загора от конференцията


Горно Оряховска околия

8.ХІІ.1949 г. Резолюция

Днес 5 декември 949 година с Николаево, Гор.Ореховска околия се състоя мяхленска седянка 17 мъже и 10 жени. След като изслушахме доклада на обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда, гласувахме следната резолюция.

1/С погнуса посрещаме предателската дейност на Трайчо Костов и неговата банда и опитът да продаде нашия народ на подпълвачите на нова война- Англоамериканците.

2/Одобряваме единодушно взетите мерки от ЦК на БКП и народната власт за подвеждане под отговорност на престъпниците.

3/Нашата воля е непоколебима да вървим с Великия СССР и вожда на прогресивното човечество др.Сталин.

4/Ще се борим за бляскава победа в изборите на 18 декември и ще гласуваме 100% за народните представители и окръжни народни съветници.

5/Искаме смъртна присъда на Трайчо Костов и неговите първи съветници.

6/Да живее ЦК на БКП

Да живее ВКП/б/ начело с вожда на прогресивното човечество др.Сталин. Да живее единството на демократичните народи начело с СССР, фактор на мира на целия свят.

От махлянската седянка:


Неврокоп

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ

2 ДЕКЕМВРИЙ 1949, НЕВРОКОП ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА

Другари,

Приложени представяме Ви 13 броя резолюции взети на общи събрания на служителите и работниците при отделните събрания на служителите и работниците при отделните учреждения и предприятия в града ни, състояли се веднага след оповестяване обвинителния акт против предателската група на Трайчо Костов. Молим да бъдат взети под внимание исканията в същите резолюции. Приложение: 13 броя.


6.ХІІ.49

До Главния Прокурор на Републиката

РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес на 5.ХІІ.1949 год в с.Лясково - Девинско членовете на Местното Земеделско Професионално Сдружение събрани на предизборно събрание на което бе изнесен доклад. Какво донесе О.Ф. на селяните и бе разяснен въпроса с Трайчо Костов и неговата банда, в връзка с тяхната подла и предателска роля която са играли в нашия политически и стопански живот.

По този случай изказваме нашето възмущение и презрение към шпионите и предателите.

Заявяваме че стоим здраво зад гранитния Ц.К. на калената в борбите и славна Б.К.П. и ще следваме неутклоно нейната генерална линия начертана от покойния наш учител и вожд др.Г.Димитров.

Удобряваме водената от нашето правителство външна и вътрешна политика и ще работим неуморно за нейното осъществяване, за пълното построяване на социализъма в нашата страна.

Ще работим неуморно за още по-голямо укрепване на Българо-Съветска дружба и ще подемем с още по-голям жар борбата за мир срещу подпалвачите на нова война - англо-американските империалисти.

Обещаваме, че в чест на 70-годишнината на др.Сталин, ще се явим до един да гласуваме с листата на О.Ф. с което ще нанесем окончателен удар на нашите врагове и зашеветяващ удар на международната реакция.

Обещаваме да засилим още повече бдителността и ще пазим южната ни граница от посегателствата на гръцките монархо-фашисти.

Събранието презира Трайчо Костов и неговата банда, като врагове и предатели на нашия народ, с което са целели да откъснат нашата страна от лагера на демокрацията и социализма начело с Великия Съватски съюз и да ни направят роби на англо-американските империалисти.

Ние настояваме щото шпионите и предателите да бъдат най-тежко и справедливо наказани, за да възтържествува правдата на социализма.