Четиво за 3 минути

Стара, но златна...

AlphaStation 500 Малко трудно си преглътнах китайската вечеря, с която пътьом се сдобих по посока към къщи. Беше досадно мазна. Затова и бързо се ориентирах към Alpha-та. Още снощи заподозрях, че малко трудно ще я устискам работеща в стаята си. При Мишинев в Цифрови системи ми се видя тихичка, но сега в къщи доста ми шуми. Особено единия диск – иначе вентилаторите са кротки. Ще взема от Весо един от двата SCSI диска, които му занесох с един счупен Compaq, който с кеф изхвърлихме преди време и ще прехвърля на него, ако е по-тих. Но определено в следващата ми квартира компютрите ще са в шкаф някъде в коридора.

Както и си мислех снощи, за да мога да ползвам SRM конзолата, трябва да си дефинирам дяловете с fdisk заради BSD label-а. Иначе трябва да се ползва ARC AlphaBIOS конзолата, която не предпочитам – като ще е Alpha, да е рошава. На BIOS-и съм се нагледал, а и нямам идея да пускам NT, когато и да било, за да има изобщо някакъв смисъл да ползвам ARC. SRМ rulz! Това си е половин UNIX преди още да си си пуснал операционната система… Зачудих се дали да не потроша малко време с MILO, защото имам доста място в NVRAM-а и никога не съм го виждал, но мързелът отново надделя, а и за какво да се занимавам с мъртъвци.

Сложих CD-то с Debian GNU/Linux 3.0r2 за alpha, написах в SRМ промпта:

>>> boot dka600 -flags 0

… и началните съобщения на ядрото затичкаха по екрана. Инсталацията си мина съвсем гладко с тази разлика, че няма как да се ползва cfdisk, понеже той не разбира от BSD. Дяловете трябва да се правят с fdisk като за FreеBSD означвайки ги с a, b, c и т.н. В документацията пише, че трябва да се оставят стотина килобайта в началото на диска за aboot мениджъра, затова първия ми дял започна от втори цилиндър. Сурово! Сурово! 🙂 Направих една суперконсервативна инсталация както винаги – без нищо, без заигравки с tasksel или каквото и да било – aboot не се оплака. Reboot… Всичко е точно – нов-новеничък Debian за alpha се закатери пред очите ми.

$ echo alpha > /etc/hostname
$ apt-get update
$ apt-get install aptitude
$ apt-get install ssh
$ apt-get install console-cyrillic
$ apt-get install language-env
$ dpkg-reconfigure locales

Готово… Я, да се върна на Fedora-та си:

[yovko@eos yovko]$ ssh 192.168.0.105
The authenticity of host '192.168.0.105 (192.168.0.105)' can't be established.
RSA key fingerprint is 8e:02:f2:a2:47:fa:37:c3:18:04:1d:56:3d:56:e3:da.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.105' (RSA) to the list of known hosts.
yovko@192.168.0.105's password:
Linux alpha 2.2.20 #2 Wed Mar 20 19:57:28 EST 2002 alpha unknown

Most of the programs included with the Debian GNU/Linux system are
freely redistributable; the exact distribution terms for each program
are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
Last login: Thu Mar 11 20:59:30 2004
yovko@alpha:~$

Хайде още малко…

yovko@alpha:/home$ ls -la
total 20
drwxrwsr-x  5 root   staff    4096 мар 11 20:08 .
drwxr-xr-x  20 root   root     4096 мар 11 2004 ..
drwxr-xr-x  2 test   test     4096 мар 11 20:03 test
drwxr-xr-x  2 test2  test2    4096 мар 11 20:08 test2
drwxr-xr-x  3 yovko  yovko    4096 мар 11 20:44 yovko

Български локал, кирилица… Доволен съм.

yovko@alpha:/home$ uname -a
Linux alpha 2.2.20 #2 Wed Mar 20 19:57:28 EST 2002 alpha unknown
yovko@alpha:/home$ uptime
 21:36:36 up 37 min, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
yovko@alpha:/home$

😉