Четиво за 1 минута

Съществуване

Тъжно светят, бавно горят, трудно се палят отблясъци истина в свитък омраза, все по-отчаяно сълзи се топят, чувства убиват, разнасят зараза. Крака се преплитат, ръце се продават, восъчно-жилаво изстива страхът. Стенания литват, с болка омайват, целомъдрие капе в прахта. Кървави капки, капки тревога, девственост груба умира сама, стиснато гърло, свян за пред Бога, гърч, екзалтация, трепет, тъма…

18 февруари 1996 Пловдив

P.S. На днешния ден преди 9 години…