Четиво за 1 минута

Духът и камъните

Всеки трябва да разкаже какво е видял с очите си – така светът ще узнае истината. (Аксел Мунте)

Ако децата и учениците бъдат въвлечени в игра или конкурс да напишат какво майките, бащите, бабите и дядовците им са видяли с очите си, възрастните няма да могат да се измъкнат лесно. (Малина Петрова)

Днес е годишнината от голямата бомбардировка над София, за която се разказва и в днешния подарък на Малина – „Духът и камъните“, сниман през 2006 година, който представлява разказ за събитията и обществените вълнения от края на 19-ти до първата половина на 20-ти век, който възкресява духа на личности, сгради и улици и се опитва да открие истината за големия български поет Кирил Христов.