Четиво за 1 минута

Сън

Събудих се. Протегнах се към теб. Ти още спеше в полумрака. Само тишината беше между нас и часовникът нейде тихично тракаше.

Ти беше сладка, топла, мека, притихнала в спокойния си сън. Косите галеха и криеха лицето ти като вечерта завила всичко вън.

Прегърнах нежно сгушеното тяло, ти нещо промълви на глас. Унесен не видях, че времето е спряло и този път реално се събудих аз.

8 май 1993 Пловдив