Четиво за 1 минута

Професионалните самотници

казват, че се разболяваш, когато търсиш внимание

професионалните самотници не се разболяват, и не настиват, защото няма кой да разтрие гърба им

две години не бях боледувал