Четиво за 1 минута

Postponed Evolution

Наивно е наистина да се счита, че една смяна на лидера на най-великата сила ще доведе до революционна промяна за всички американци или кардинална промяна за световното развитие, но за жалост това са избори, които повече от всички други влияят на целия свят. А този свят, за съжаление (в мнозинството си), предпочита да толерира посредствеността. Наивно е някой да очаква голяма промяна – всъщност част от стабилността на онази голяма страна е липсата на особено значими сътресения. Но малката промяна – малките стъпки на развитието всъщност представляват еволюцията.

Америка не просто трябваше да мине през поредните избори. Америка беше на поправителен изпит, на който се провали.

Погледнете тази карта… В синьо са тези щати, които движат Америка напред, щатите покрай крайбрежията – такива като Вашингтон, Калифорния, Ню Йорк… динамичните щати, както ги нарекоха някои наблюдатели. Те гласуваха за малката промяна, но континентална зеленчуково-петролна Америка отложи еволюцията с още четири години. За съжаление не само своята. Светът още четири години няма да има особен шанс да се пребори с посредствеността.

А у нас също идват избори… Поправителни…