Четиво за 1 минути

О, man, той бил тука...

С Мишинев закъснявахме за началото на семинара вчера, когато малко преди София, Здравко звънна за да попита за един момък, който за първи път трябваше да участва в нашите съзаклятнически семинари. След разговора и двамата със Стоян прихнахме да се смеем и той предложи ценните мисли и фрази на Здравко да бъдат записвани.

Речено – сторено… Новата категория в моя сайт най-напред реших да нарека „Така каза Здравко“ и да се кандидатирам за изявен негов лето-мисло-писец, но си казах, че всъщност и други разни люде, а дори понякога и моята нескромна милост би имала ценни попадения и затова с поклон към дядо Ницше това е първият постинг тук. Да, разбира се, със съдържанието на вчерашния телефонен разговор:

– Man, този Николай Калев как изглежда, че освен теб май никой не го е виждал? – Ами… – понечих да отговоря аз. – О, man – той бил тука… Айде, чао…

Днес имаше ново златно попадение по време на обясненията на Здравко за люспестата концепция на ArgoUML:

Ето това тук е ядрото, това е open source частта, до нея е тази дето прави свирки, а най-отвън - това дето си е ебало майката.

Днес Здравко обеща да си пусне блог! Хей!