Четиво за 1 минути

Night Songs again

– Защо винаги нещо се случва? Не знам защо… Защо винаги става така? Аз ли съм причината? Аз ли…? – Не знам…