Четиво за 1 минути

Мегалан

7:16:42 PM: Здравейте, имам проблем с Интернет достъпа си. Адресът ми е x.y.z.p (Йовко Ламбрев). Не виждам default router-а си… 7:16:50 PM MegaSupport 1: Здравейте 7:19:37 PM MegaSupport 1: в рамките на следващите 3 часа ще изпратим колега, който да провери трасето и евентуално може да се наложи да минава през адреса Ви 7:19:43 PM MegaSupport 1: удобно ли ще е? 7:19:51 PM: да – вкъщи съм 7:20:51 PM MegaSupport 1: ок, очаквайте развитие по проблема 7:20:55 PM: благодаря 7:21:26 PM MegaSupport 1: няма за какво –- 7:58:18 PM: колегата ви отстрани проблема – всичко е наред 7:58:30 PM MegaSupport 1: благодаря за потвърждението 7:58:36 PM MegaSupport 1: лека вечер и всичко добро Ви пожелавам