Четиво за 1 минута

Луната

Защо си горе ти, луна? Кажи защо си, светило мълчаливо? Въздигаш се с нощта над тази степ и тръгваш. После спираш.      Джакомо Леопарди

Влакът е може би вече отнесъл със себе си тебе сега, оставяйки спомени, лишени от смисъл, за Луната, обвита в тъга.

В очакване застава перона – ежедневната зла самота – за Луната, там в небосклона, искряща с лилавата си красота…

27 декември 1993 Пловдив