Четиво за 1 минута

Куражът за свобода

Тези, които биха се отказали от базисна свобода, за да се сдобият с малко временна сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност. (Бенджамин Франклин)

Сещам се за „Как да стана хакер“ на Ерик Реймънд, който описваше като неприемливи за хакерската култура ежедневните рутинни дела.

Опитвайки се да проектирам горното върху себе си, започва да ми се струва, че понякога правя твърде големи компромиси със свободата си и с my way… А после струва скъпо да си върнеш позициите – дори и пред себе си.

Точно преди да се хвърля в живота един мой познат (хакер по своему в житейския си мироглед) ми каза в един от моите будистко-отрезвителни философски моменти:

Само от теб зависи откъде ще гледаш на света. Ако си избереш да си незначим и обикновен, ще гледаш от ниското на нещата около теб. Ако решиш да си нависоко и да имаш поглед върху случването им, също е въпрос на избор. Разликата между едните и другите е в един единствен избор, който са направили за себе си. Едните и другите не са различни – никак. Просто са имали смелостта да поискат да гледат от високото…