Четиво за 1 минути

Ирисово право

Светът съвсем се смахна. Очаквайте скоро цифрово подписани с ДНК-fingerprint човешка реч, картини, книги и дори… сексуалните ви фантазии…