Четиво за 1 минути

Flash за Fedora Core 2

Версията на Flash 6 за Linux изисква compat-libstdc++ затова ако не е инсталирана следва да се направи:

[root@eos root]# yum install compat-libstdc++
Gathering header information file(s) from server(s)
Server: Fedora Core 2 - i386 - Base
Server: Fedora Core 2 - i386 - Released Updates
Finding updated packages
Downloading needed headers
Resolving dependencies
Dependencies resolved
I will do the following:
[install: compat-libstdc++ 7.3-2.96.126.i386]
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages
Getting compat-libstdc++-7.3-2.96.126.i386.rpm
compat-libstdc++-7.3-2.96 100% |=========================| 1.0 MB    01:53
Running test transaction:
Test transaction complete, Success!
compat-libstdc++ 100 % done 1/1
Installed:  compat-libstdc++ 7.3-2.96.126.i386
Transaction(s) Complete`

След което:

$ rpm -Uvh flash-plugin-6.0.81-fc2.i386.rpm`

И рестарт на Mozilla, разбира се, ако е работела междувременно.

Тъй като EULA на Macromedia не разрешава да се разпространява техния player по никакъв друг начин освен от техния сайт, може всеки да си направи свой ползвайки, например, този spec-файл.