Четиво за 1 минута

Европейската съвест и комунизмa

Аз подписах Пражката декларация за Европейската съвест и комунизма. А ти?