Четиво за 1 минути

Докато те няма

докато теб те няма(ше) съседите се чукаха

a след това се караха и после пак се чукаха

и пак се караха

а теб те няма(ше)

мен също