Четиво за 1 минути

Ден за размисъл

Гняв

Достатъчно бях вярващ, за да вярвам. Достатъчно – добър, да съм проклет!… Навън един гладник със клюн на гарван трохите ви кълве в казан за смет. Не ме лъжете повече с измами. Не към добро ни водите – към бяс. Ще тръгнем някой ден с гладника двама… И повече. Със клюнове. Към вас.

Дамян П. Дамянов