Copyright

Използването на съдържание от този сайт е обвързано с действащото законодателство за авторско право и сродните му права. Разпространявам съдържание под Creative Commons (CC) договори за използване. Това не подменя концепцията за авторско право, а само прави инструментариума по гъвкав. В основата си това означава, че аз продължавам да притежавам всички авторски права върху моите творби, но запазвам изрично само някои от тях. На практика всеки може напълно свободно да свали почти всички текстове, снимки, звуково или видео съдържание от blog.yovko.net; да го споделя с приятели, да го препубликува или вгражда в свои сайтове или блогове, но това трябва да бъде съгласно съответния Creative Commons договор за използване…

  • Текстове, аудио и видео - освен където изрично не е упоменато друго, такъв тип съдържание от моите сайтове може да се използва под условията на договора Creative Commons Признание.
  • Снимки – Обикновено повечето мои снимки са под условията на договора Creative Commons Признание-Некомерсиално, но това не е правило. Обърнете внимание, че не всички мои фотографии са под условията на един и същ договор. За някои снимки, на страницата, на която са публикувани и се изобразяват те, може да има препратка към други договорни условия за използване. Обикновено повечето ми снимки съдържат вградена в EXIF/IPTC метаданните информация за условията за използване, затова моля проверете я, преди да ползвате, разпространявате или споделяте.

Насърчавам използването на релевантни извадки от съдържанието, които да се цитират и коментират, с обратна препратка към този сайт - на това е базирана Мрежата. Моля, не препубликувайте цяла статия в друг сайт без съответното признание като посочване на името ми с линк към този сайт, това няма да е честна употреба и накърнява оригиналният автор, прекъсвайки връзката между него и творбата му.

Би било чудесно ако ме информирате, че ползвате съдържание чрез мои RSS емисии за друг публично-достъпен сайт. Можете да го правите и без позволение, разбира се, просто бих искал да зная.

Всички нарушения са неприемливи и нарушителите могат да бъдат преследвани. Ако нещо е останало неясно или ви е нужно специално разрешение за изключение… просто попитайте.